image/svg+xml
thứ tư, 2021/05/26 07:42

[VNHR x Willis Towers Watson Vietnam] Thư mời tham dự Khảo sát về Tiêm chủng Vaccine Covid-19 2021

Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 vào ngày 8 tháng 3 năm 2021 cho các nhóm ưu tiên gồm nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu. Sau đó tiếp tục mở rộng cho các nhóm thực hiện công tác ngoại giao và an ninh. Trong tháng 5 này việc tiêm chủng được mở rộng cho nhóm giáo viên và người trên 65 tuổi. Tính đến ngày 12 tháng 5, có hơn 880.000 người đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin. Bộ Y tế cũng đã công bố sẽ có 110 triệu liều cho Việt Nam cho đến cuối năm 2021.

Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 vào ngày 8 tháng 3 năm 2021 cho các nhóm ưu tiên gồm nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu. Sau đó tiếp tục mở rộng cho các nhóm thực hiện công tác ngoại giao và an ninh. Trong tháng 5 này việc tiêm chủng được mở rộng cho nhóm giáo viên và người trên 65 tuổi. Tính đến ngày 12 tháng 5, có hơn 880.000 người đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin. Bộ Y tế cũng đã công bố sẽ có 110 triệu liều cho Việt Nam cho đến cuối năm 2021.

Theo diễn tiến của hoạt động tiêm chủng của Việt Nam đang diễn ra đều đặn theo kế hoạch, VNHR phối hợp với Willis Towers Watson Việt Nam trân trọng kính mời bạn
tham gia vào “Khảo sát về Xu hướng Tiêm chủng COVID- 19 ở Việt Nam”. Cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu các kế hoạch hiện tại của các tổ chức tại Việt Nam về việc cung
cấp khả năng tiếp cận vắc-xin cho lực lượng lao động của họ.

Khi tham gia khảo sát, bạn sẽ hiểu rõ hơn về: 
• Tính sẵn sàng cho việc tiêm chủng COVID-19 cho lực lượng lao động và người phụ thuộc của các công ty tại Việt Nam
• Các hành động cụ thể được lên kế hoạch / đang thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêm chủng COVID-19
• Phân bổ ngân sách để tạo điều kiện cho đợt tiêm chủng COVID-19
• Các phương pháp đang được triển khai nhằm khuyến khích lực lượng lao động tham gia tiêm chủng

Tham gia ngay hôm nay. Khảo sát sẽ mở cho đến ngày 31/5/2021. Tất cả các câu trả lời sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích tổng hợp báo cáo. Khi tham gia
khảo sát, bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt kết quả khảo sát.

LINK THAM GIA KHẢO SÁT: https://www.surveymonkey.com/r/7W6V3RS

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)