image/svg+xml
thứ năm, 2020/03/12 09:57

[Viện đào tạo quốc tế ISB – Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM] Talk Show: HR RESTRUCTURING AND CHANGE IN THE AGE OF AUTOMATION

Rất nhiều nghiên cứu về làn sóng tự động hóa bởi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và người máy có thể tác động đến sự ổn định của thị trường. Sự thay đổi này cũng có thể xảy ra ở các nước như Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại. Công nghệ sẽ thay đổi cách chúng ta làm việc và sẽ có tác động đến cách bố trí, phân công công việc. Do đó, các tổ chức sẽ cần tái cấu trúc và thay đổi với tốc độ nhanh chóng để theo kịp các đối thủ cạnh tranh.

Buổi Hội thảo được tổ chức để phác thảo những gì đang xảy ra của ngành Nhân sự trong hiện tại, cũng như những gì tương lai mà doanh nghiệp có thể chuẩn bị để phát huy lợi thế cạnh tranh của mình.

 

👉Time (Thời gian): 8.30 AM – 12.00 AM, Saturday, 7th March 2020
👉 Venue (Địa điểm): Hall A. 103, University of Economics HCMC, 59C Nguyen Dinh Chieu, HCMC
👉Language: English (Ngôn ngữ: Tiếng Anh)
👉Speaker (Diễn giả)

– Dr David Brougham – Senior Lecturer of School of Management, Massey University
– Ms Lê Thị Kim Anh – Vice President of Vietnam Human Resource Association (VNHR)

ĐĂNG KÍ: http://bit.ly/talkshow28HR

AGENDA – CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
8:15 – 8:30: Reception (Đón khách)
8:30 – 8:45: Introduction (Giới thiệu)
Presentation (Trình bày chuyên đề)
8:50 – 9:30: Dr David Brougham – Senior Lecturer of School of Management, Massey University
9:30 – 9:50: Mrs Lê Thị Kim Anh – Vice President of Vietnam Human Resource Association (VNHR)
9:50 – 10:00: Tea Break
10:00 – 12:00: Panel Discussion (Toạ Đàm)

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)