image/svg+xml

TYME Digital Company Limited

HIU Tower, Level 19, Dien Bien Phu Str., Ward 15, Binh Thanh Dist.

Quy mô công ty: 100-499 Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Website: www.tyme.com

Giới thiệu

We are one of the world’s fastest growing digital banking groups, building high-tech high-touch banks in fast-growing, emerging markets.

Các vị trí đang tuyển dụng