image/svg+xml
thứ sáu, 2021/12/10 19:38

[By Willis Towers Watson] TÌM HIỂU XU HƯỚNG PHÚC LỢI 2021 – KHÁC BIỆT HÓA VÀ CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM CỦA NHÂN VIÊN

Cuộc chiến tranh giành nhân tài, xu hướng tập trung vào sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (I&D), và chi phí phúc lợi gia tăng đang thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến chiến lược phúc lợi cho nhân viên. Mục tiêu của doanh nghiệp là tạo sự khác biệt, cá nhân hóa trải nghiệm của nhân viên và quản lý chi phí cho các chương trình phúc lợi của họ. Đây là kết quả một khảo sát mới do Willis Towers Watson thực hiện.

Tải kết quả khảo sát đầy đủ: Link

Một số kết quả nổi bật từ Khảo sát Xu hướng Phúc lợi 2021:

  • 83% doanh nghiệp tham gia khảo sát ở Việt Nam có kế hoạch khác biệt hóa và điều chỉnh các chương trình phúc lợi của họ trong hai năm tới, tăng mạnh so với mức 24% hiện nay.
  • Chỉ 44% doanh nghiệp tin rằng chương trình phúc lợi của họ đáp ứng được nhu cầu cá nhân của lực lượng lao động,
  • Hai phần ba doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết việc tích hợp chương trình sống khỏe vào chương trình phúc lợi sẽ là mục tiêu chiến lược hàng đầu trong hai năm tới.
  • Hơn hai phần ba doanh nghiệp (68%) coi sức khỏe thể chất của nhân viên là ưu tiên hàng đầu của họ trong hai năm tới, tiếp theo là sức khỏe tinh thần (60%) và sức khỏe tài chính (48%).
  • Hầu hết các doanh nghiệp đang cân nhắc việc sử dụng công nghệ vào chương trình chăm sóc sức khỏe và sống khỏe. Bao gồm việc sử dụng các dịch vụ khám bệnh trực tuyến, dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần hoặc hành vi, cũng như các ứng dụng sống khỏe trực tuyến.

Về khảo sát

Khảo sát Xu hướng Phúc lợi Toàn cầu 2021 được thực hiện trong tháng 5 và tháng 6 năm 2021. Kết quả khảo sát dựa trên phản hồi của tổng số 3.642 doanh nghiệp trên toàn cầu, bao gồm 186 doanh nghiệp tại Việt Nam với 144.000 nhân viên.

Về Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) là đơn vị tư vấn, môi giới và cung cấp giải pháp hàng đầu giúp khách hàng trên khắp thế giới chuyển hóa rủi ro thành cơ hội phát triển. Thành lập từ năm 1828, Willis Towers Watson có 45.000 nhân viên trên 140 quốc gia và thị trường. Chúng tôi thiết kế và cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro, tối ưu hóa lợi ích, chiến lược nhân sự và nguồn vốn giúp doanh nghiệp phát triển. Quan điểm khác biệt của chúng tôi về con người, tài sản và ý tưởng là thế mạnh giúp mở ra tiềm năng cho khách hàng của chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta khai mở tiềm năng. Tìm hiểu thêm tại willistowerswatson.com.

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)