image/svg+xml
thứ ba, 2022/04/19 10:48

RECAP REDI #41: LINH ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI KHI LÀM VIỆC TỪ XA

Buổi thảo luận sách REDI #41 đã diễn ra vô cùng sôi nổi với những đúc kết từ quyển sách “Làm việc trực tuyến, Quán xuyến tương lai” (tác giả Jason Fried và David Heinemeier Hansson). Bên cạnh đó là những chia sẻ kinh nghiệm áp dụng hình thức làm việc trực tuyến trong thời gian gần đây tại công ty của Nhóm Host và người tham gia.

REDI #41 được dẫn dắt bởi:

 • Chị Võ Phương Anh - Công ty Cổ Phần PMAX - L&D Manager 
 • Chị Lê Thị Thu Yến - Công ty TNHH Kinh Doanh Nông Sản Việt Nam - HR Manager 
 • Chị Lê Thị Thảo - Công ty TNHH Ampere Computing Vietnam - Senior Manager, People & Culture

Nhóm Host giới thiệu sơ lược về quyển sách và chủ đề của quyển sách 

“Làm việc trực tuyến, Quán xuyến tương lai”

Một số kết luận được rút ra sau khi thảo luận về nội dung quyển sách là:

 • Khi chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, người lãnh đạo cần là người tiên phong thay đổi tư duy và cách quản lý của mình đối với nhân viên
 • Niềm tin là yếu tố quan trọng trong quá trình làm việc trực tuyến
 • Cần lưu ý cách giao tiếp hiệu quả trong quá trình làm việc trực tuyến
 • Cần cân nhắc đến quy trình xây dựng và áp dụng hình thức làm việc trực tuyến
 • Cuối cùng là bên cạnh việc quản lý dữ liệu đầu vào (input) và kết quả cuối cùng công việc đạt được, người quản lý còn cần phải kiểm tra tiến độ công việc để phát hiện những khó khăn và kịp thời hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc trực tuyến

KHẢO SÁT VỀ HÌNH THỨC LÀM VIỆC TỪ XA

Sau phần thảo luận, nhóm Host chia sẻ kết quả Khảo sát nhỏ về hình thức làm việc trực tuyến bao gồm:

 • Đối tượng tham gia khảo sát
 • Mọi người cảm thấy thế nào về hình thức làm việc trực tuyến?
 • Lợi ích của làm việc trực tuyến cho nhân viên và công ty
 • Những yếu tố cần xem xét khi áp dụng làm việc trực tuyến

Nhóm Host chia sẻ ngắn về nội dung “Cơ sở pháp lý, cách xây dựng quy định làm việc từ xa của doanh nghiệp” của Luật Sư Dương Tiếng Thu

Buổi REDI #41 dự kiến sẽ được diễn ra vào 8:30 - 11:30 sáng Thứ Bảy, ngày 18/06/2021, có chủ đề “Business Acumen” với tựa sách “Ẩn Số Mang Tên Thế Hệ Z - Gen Z @ Work” của tác giả David Stillman và Jonah Stillman. Hãy tham gia vào Nhóm VNHR REDI - Reading and Discussion Group trên Facebook để giao lưu với mọi người và nhận được thông tin mới nhất về các buổi thảo luận REDI trong tương lai.

Ngoài ra, nếu bạn muốn cập nhật về quy trình xây dựng những chính sách liên quan đến hình thức làm việc trực tuyến nói riêng và cách áp dụng pháp luật lao động trong năm 2022 nói chung, hãy tìm hiểu về Hội nghị Luật Lao động Việt Nam 2022 được tổ chức bởi VNHR tại đây.

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)