image/svg+xml
thứ tư, 2022/11/23 11:22

VIETNAM HR SUMMIT 2022- HỘI NGHỊ NHÂN SỰ VIỆT NAM 2022

Cùng nhìn lại 8 tiếng 1 ngày - vừa đủ trọn vẹn để đưa người tham dự đến gần hơn với hành trình TÁI TẠO TỔ CHỨC - BỨT PHÁ TƯƠNG LAI! 1000 lãnh đạo & quản lý nhân sự tham dự 10 chủ đề tập trung giải mã trăn trở của người làm nhân sự 18 diễn giả giàu kinh nghiệm thực chiến 30 đơn vị tham dự triển lãm Giải pháp Nhân sự Hội nghị Nhân sự Việt Nam 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào 15.09.2022 tại TP HCM. #HoiNghiNhanSuVietNam #VNHRSummit #VietNamHRSummit2022

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)