image/svg+xml
thứ hai, 2022/07/04 14:54

HỌC MÔ HÌNH S-B-I CHỈ TRONG 2 PHÚT

Việc đóng góp ý kiến (feedback) ở môi trường làm việc hay bất kỳ đâu đều có thể khiến người nhận ý kiến bị tổn thương hay “bị tấn công”, thậm chí có thể gây ra hiểu lầm dù bạn có ý tốt.

Hình: sưu tầm Internet

Tưởng tượng gần đây bạn tham gia một buổi thuyết trình của đồng nghiệp. Bạn cho rằng anh ấy đã trình bày rất tốt nhưng anh ấy chưa làm tốt phần trả lời thắc mắc từ Ban Giám đốc vào cuối buổi. Một tuần sau, anh ấy vẫn tự hỏi rằng “Điểm tốt khi thuyết trình của mình là gì?” và “Vấn đề cụ thể trong phần trả lời thắc mắc của tôi nằm ở đâu?”. Sau đó, anh ấy vẫn lặp lại những lỗi cũ.

Như vậy, đóng góp ý kiến sao cho hiệu quả để thúc đẩy sự lành mạnh trong môi trường làm việc?

“HOÀN CẢNH - HÀNH VI - TÁC ĐỘNG”

Trong một khảo sát của Gallup, chỉ 28% người nhận được feedback vài lần trong năm và 19% người cho rằng họ nhận được feedback 1 lần hoặc ít hơn trong 1 năm.

Hình: sưu tầm Internet

Hãy đóng góp ý kiến theo 3 ý: Hoàn cảnh - Hành vi - Tác động để ý kiến của bạn rõ ràng hơn. Đây chính là mô hình “Situation - Behavior - Impact” (SBI) được phát  triển bởi Center for Creative Leadership. 

Hoàn cảnh: Nêu ra tình huống cụ thể bạn đang muốn nói đến. Ví dụ: “Trong buổi họp sáng nay về dự án X, khi anh A trả lời câu hỏi cho phần trình bày của mình,...”

Hành vi: Hành động bạn mong muốn người nhận ý kiến thay đổi. Ví dụ: “...Tôi thấy rằng anh không thể trả lời câu hỏi trong 2 slides của mình. Phép tính trình chiếu trên slide cũng chưa đúng.”

Tác động: Cho thấy hành động cần thay đổi tạo ra hệ quả thế nào đối với người đó/đội nhóm của họ/tổ chức. Ví dụ: “...khi đó tôi thấy lo lắng về tính thuyết phục của bài thuyết trình này trước Ban Giám đốc”.

Mô hình S-B-I của Center for Creative Leadership

Hơn nữa, ý kiến đóng góp sẽ mang tính xây dựng và có cơ sở hơn, khi chúng ta có thể có thể đưa ra đề xuất hành động cho người nhận ý kiến. Ví dụ: “Tôi nghĩ lần sau anh có thể thu thập ý kiến mọi người trước khi trình bày với Ban Giám đốc và chuẩn bị vài câu hỏi họ có thể đưa ra”.

Mô hình S-B-I giúp chúng ta đóng góp ý kiến ngắn gọn, rõ ràng và cụ thể, tránh tạo ra thành kiến hoặc sự tự suy diễn (“assumption”) của người nhận, thúc đẩy họ nhanh chóng nghiệm lại và nhìn nhận bản thân để nâng cao hiệu suất và cải thiện hành vi của mình. 


Nguồn tham khảo: The Situation-Behavior-Impact Feedback Tool

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)