image/svg+xml

Đinh Thuỵ Mỹ Quỳnh

Trưởng Phòng Nhân sự-Hành chính

Tổng quan công việc

Kinh nghiệm

2008 năm

Độ tuổi

44 tuổi

Trình độ học vấn

Đại học và bậc cao hơn