image/svg+xml

NGUYỄN NGỌC LAN ANH

Client Relationship Manager

Tổng quan công việc

Kinh nghiệm

2020 năm

Độ tuổi

33 tuổi

Mức lương mong muốn

35.000.000 VND

Trình độ học vấn

Đại học và bậc cao hơn