image/svg+xml
thứ ba, 2023/01/24 12:34

[ĐẶC SAN MỒNG 5 TẾT] DIVERSITY & INCLUSION - MR. NGUYỄN VĂN CỬ

Tầm quan trọng của Đa dạng và hoà nhập (Diversity and Inclusion - D&I)

 

Trong những năm gần đây, tình hình Covid 19 đã gây thiệt hại cho nền kinh tế và sức khoẻ của con người, đã tạo ra nhiều vấn đề xã hội cần được giải quyết đối với các tổ chức kinh tế, chính trị và xã hội. Bối cảnh này đã tạo ra sự thay đổi trong hành vi xã hội, đòi hỏi các công ty phải có lập trường về mục đích xã hội và kinh doanh có trách nhiệm.

Theo một nghiên cứu của Accenture chứng minh rằng 62% người tiêu dùng thích mua hàng từ các thương hiệu quan tâm đến các vấn đề xã hội quan trọng, bao gồm cả D&I.

Theo các nghiên cứu trên thế giới cho thấy môi trường làm việc đa dạng và hoà nhập sẽ giúp tăng sự cam kết của nhân viên với tổ chức (McKinsey & Company, 2020), tăng sự hợp tác và đổi mới (Lorenzo và cộng sự 2017), cải thiện mức độ hạnh phúc của nhân viên (Culture Plus Consulting 2018). Còn môi trường làm việc hòa nhập hơn với người khuyết tật thường góp phần cải thiện năng suất trong toàn bộ lực lượng lao động (Andersen và Kennedy 2018).

Vậy chúng ta thấy D&I đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, không chỉ đáp ứng được xu hướng hành vi của người tiêu dùng mà còn thúc đẩy thành công kinh tế và cạnh tranh của doanh nghiệp. Để góp phần đạt được thành công này, không chỉ các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã và đang tuyển dụng lao động khuyết tật như là một chiến lược thực hành D&I

Trong môi trường hoà nhập Người khuyết tật, các rào cản được xoá bỏ để đảm bảo rằng tất cả người khuyết tật đều có cơ hội bình đẳng để đóng góp và có thể phát huy hết bản chất độc đáo của mình để làm việc. Muốn vậy Doanh nghiệp cần:

  • (1) xây dựng thành chiến lược hoà nhập người khuyết tật
  • (2) xây dựng hệ thống chính sách, quy trình hoà nhập
  • (3) liên kết với các tổ chức của và vì người khuyết tật để được tư vấn các công việc phù hợp với dạng tật, tư vấn môi trường làm việc tiếp cận, cách thức/nguồn tuyển dụng, cách thức đào tạo phù hợp với dạng tật, tư vấn nền tảng công nghệ số hỗ trợ người khuyết tật làm việc hiệu quả, cách tạo sự tham gia và trao quyền cho người khuyết tật ở mọi cấp độ trong doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng bằng cách thực hiện hoà nhập người khuyết tật, doanh nghiệp sẽ gặt hái kết quả tốt trong kinh doanh.

 

Nguyễn Văn Cử, MBA

Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật (DRD)

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)