image/svg+xml
thứ hai, 2021/06/07 14:26

[By Willis Towers Watson] TRONG TƯƠNG LAI, CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẼ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

Khảo sát Xu hướng Phúc lợi 2021 của Willis Towers Watson xem xét định hướng tương lai cho chiến lược phúc lợi của tổ chức – bao gồm trải nghiệm của nhân viên, việc chăm sóc sức khỏe số, theo dõi các xu hướng trong xây dựng chiến lược phúc lợi cũng như nguồn tài chính để triển khai, quản trị và phân tích chiến lược.

Các Doanh nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới đang ngày càng năng động hơn trong xu hướng chuyển đổi công nghệ và nhanh nhạy trong điều chỉnh chiến lược phúc lợi nhằm theo kịp nhu cầu thay đổi thường xuyên của nhân viên, cá nhân hóa việc chăm sóc sức khỏe và làm việc từ xa.

Khảo sát Xu hướng Phúc lợi 2021 của Willis Towers Watson xem xét định hướng tương lai cho chiến lược phúc lợi của tổ chức – bao gồm trải nghiệm của nhân viên, việc chăm sóc sức khỏe số, theo dõi các xu hướng trong xây dựng chiến lược phúc lợi cũng như nguồn tài chính để triển khai, quản trị và phân tích chiến lược.

Tham gia khảo sát tại đây: Link

Khi tham gia, bạn sẽ có được thông tin chi tiết về:

  • Thẻ điểm đánh giá tính hiệu quả của chiến lược phúc lợi của công ty
  • Kế hoạch hành động có thể thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn để hiện đại hóa chương trình phúc lợi của mình
  • Làm thế nào để thiết kế các phúc lợi nhằm nâng cao trải nghiệm của nhân viên
  • Các xu hướng đang lên trong công nghệ, khoa học hành vi, và truyền thông và triển khai phúc lợi

* Mẫu thẻ điểm (scorecard)

Về Khảo sát Xu Hướng Phúc lợi

Đây là khảo sát do Willis Towers Watson thực hiện mỗi hai năm một lần trên phạm vi toàn cầu nhằm cập nhật xu hướng về quan điểm, chiến lược và các thực thi chương trình phúc lợi.

Khảo sát Xu hướng Phúc lợi lần gần nhất diễn ra vào năm 2019 đã thu thập phản hồi từ hơn 4.300 công ty tại 88 thị trường trên khắp thế giới, với hơn 22 triệu nhân viên. Tham khảo báo cáo Xu hướng Phúc lợi 2019.

Về Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) là đơn vị tư vấn, môi giới và cung cấp giải pháp hàng đầu giúp khách hàng trên khắp thế giới chuyển hóa rủi ro thành cơ hội phát triển. Thành lập từ năm 1828, Willis Towers Watson có 45.000 nhân viên trên 140 quốc gia và thị trường. Chúng tôi thiết kế và cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro, tối ưu hóa lợi ích, chiến lược nhân sự và nguồn vốn giúp doanh nghiệp phát triển. Quan điểm khác biệt của chúng tôi về con người, tài sản và ý tưởng là thế mạnh giúp mở ra tiềm năng cho khách hàng của chúng tôi.

Cùng nhau, chúng ta khai mở tiềm năng.

Tìm hiểu thêm tại www.willistowerswatson.com.

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)