image/svg+xml
thứ ba, 2020/10/06 16:57

[By Vietnam CFO Forum] WEBINAR: Định giá dưới góc độ kiện tụng và tranh chấp về thuế

 

Tiến sĩ Hùng Chu là một trong những chuyên gia danh tiếng về định giá và dịch vụ tư vấn liên quan đến định giá bao gồm các dịch vụ đánh giá tổn thất thương mại, định giá tài sản vô hình, định giá các tranh cãi về thuế… đồng thời ông cũng là chuyên gia tư vấn độc lập cho các thương vụ mua bán & sáp nhập.

Ông cũng là giảng viên khách mời cho chương trình đào tạo thạc sỹ của Đại học New South Wales (UNSW) đồng thời là giảng viên thường xuyên cho các doanh nghiệp tại Úc và Việt Nam.

Ngoài kinh nghiệm thực tế của mình, Tiến sĩ Hùng Chu cũng là người đóng góp thường xuyên cho các tài liệu chuyên môn về lĩnh vực định giá dưới góc độ thuế và thương mại thực tiễn. Ông đã xuất bản 36 bài báo kỹ thuật trên các tạp chí học thuật và chuyên gia. Tiến sĩ Hùng Chu là đồng tác giả của cuốn sách “Định giá dưới góc độ kiện tụng và tranh chấp về thuế”, được xuất bản bởi Wolters Kluwer.

Ông có bằng Tiến sỹ Tài chính Đại học Công nghệ Sydney, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng loại ưu của Đại học Sydney, Ông cũng là thành viên của FINSIA và IVSC tại Úc.

English Profile: https://lonerganedwards.com.au/directors/dr-hung-chu/

ĐĂNG KÝ TẠI: https://www.cfo.vn/events/webinar-dinh-gia-duoi-goc-do-kien-tung-va-tranh-chap-ve-thue/

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)