image/svg+xml
thứ hai, 2021/08/16 22:22

[By Talentnet] TRẢ LƯƠNG THEO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Một trong những yêu cầu đối với hầu hết các chuyên gia nhân sự trong công ty đó là đảm bảo chính sách lương thưởng rõ ràng, minh bạch và công bằng. Nhằm hỗ trợ đội ngũ nhân sự trong việc thực hiện những yêu cầu này, Talentnet-Mercer giới thiệu chuỗi khóa học về Trả Lương Theo Kết Quả Công Việc, với mục tiêu cung cấp các phương pháp và công cụ giúp đội ngũ nhân sự xây dựng chính sách lương dựa trên kết quả thực hiện công việc của nhân viên.

“Để tạo được dấu ấn và vị trí vững chắc của doanh nghiệp trên thị trường nhân tài, bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp không chỉ là việc có đầy đủ công cụ, dữ liệu, thông tin mà còn nằm ở việc đưa ra và áp dụng những chiến thuật, nguyên tắc phù hợp cho từng đối tượng nhân viên khác nhau và phục vụ cho các mục tiêu khác nhau trong tổ chức.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Phương pháp luận về khái niệm Trả lương theo kết quả công việc
 2. Vai trò của chính sách thưởng trong tổng đãi ngộ
 3. Bối cảnh và mục đích của chính sách thưởng ngắn hạn (STI) và thưởng dài hạn (LTI)
 4. Tổng quan về quy trình thiết kế chính sách thưởng ngắn hạn (STI) và thưởng dài hạn (LTI)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BUỔI SÁNG

 1. Nguyên lý trả lương 3P
 2. Vai trò của hệ thống quản lý hiệu quả công việc
 3. Tổng quan các thành tố trong tổng thu nhập
 4. Giới thiệu về chính sách thưởng & điều kiện để được nhận thưởng

BUỔI CHIỀU

 1. Ngân sách & quỹ thưởng
 2. Các phương pháp đo lường hiệu quả công việc
 3. Các bước xây dựng cơ chế chính sách thưởng
 4. Đo lường mức độ hiệu quả của chính sách thưởng 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Các Quản lý/Chuyên gia/Chuyên viên nhân sự, đãi ngộ đã và đang tham gia vào công tác quản lý và thực thi các chính sách lương-thưởng của tổ chức

Liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn viên của Talentnet – 0767 434 651 – luu.tu.dinh@talentnet.vn (gặp chị Dinh) để biết thêm chi tiết.

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)