image/svg+xml
thứ hai, 2021/08/02 23:19

[By Talentnet] PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐÃI NGỘ TỔNG THỂ

Các khóa đào tạo của Talentnet-Mercer về đãi ngộ, với cách tiếp cận theo phương pháp chuẩn quốc tế của Mercer cùng các chuyên gia Việt Nam giàu kinh nghiệm từ Talentnet, nhằm giúp các anh/chị nhân sự đạt được mục tiêu tối ưu hóa nguồn ngân sách, từ đó đưa ra các chính sách đãi ngộ đủ cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân tài. Khóa đào tạo cung cấp kiến thức về vai trò của đãi ngộ trong công ty và các yếu tố để xây dựng nên một chiến lược tổng thể về đãi ngộ cho tổ chức.

Để tạo được dấu ấn và vị trí vững chắc của doanh nghiệp trên thị trường nhân tài, bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp không chỉ là việc có đầy đủ công cụ, dữ liệu, thông tin mà còn nằm ở việc đưa ra và áp dụng những chiến thuật, nguyên tắc phù hợp cho từng đối tượng nhân viên khác nhau trong tổ chức.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Vị trí và vai trò của đãi ngộ trong mối quan hệ lao động giữa công ty và nhân viên
 2. Tìm hiểu và xem xét các cấu phần trong một chiến lược đãi ngộ
 3. Vận dụng chính sách đãi ngộ trong việc Thu hút và giữ chân nhân tài
 4. Sự khác biệt về chính sách đãi ngộ đối với từng đối tượng nhân viên 
 5. Cân nhắc những yếu tố bên ngoài có thể tác động đến chính sách đãi ngộ
 6. Tổng quan về bộ khung phát triển chiến lược đãi ngộ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BUỔI SÁNG

 1. Tổng quan về chính sách đãi ngộ
 2. Những thay đổi trong quan niệm về đãi ngộ
 3. Những tác động đối với chính sách đãi ngộ
 4. Sự phát triển trong vai trò của đãi ngộ trong thời buổi hiện nay
 5. Những góc nhìn khác nhau trong chiến lược đãi ngộ (phần 1)

BUỔI CHIỀU

 1. Những góc nhìn khác nhau trong chiến lược đãi ngộ (phần 2)
 2. Những góc nhìn khác nhau trong chiến lược đãi ngộ (phần 3)
 3. Kế hoạch thực thi & truyền thông
 4. Tăng cường mức độ gắn kết nhân viên thông qua các chính sách truyền thông hiệu quả
 5. Dự đoán vai trò của đãi ngộ trong tương lai

Liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn viên của Talentnet – 0767 434 651 – luu.tu.dinh@talentnet.vn (gặp chị Dinh) để biết thêm chi tiết.

 

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)