image/svg+xml
thứ tư, 2020/08/19 15:58

[BY SAP] TH Group - Ứng dụng công cụ quản trị nhân sự để triển khai hiệu quả chiến lược nhân sự gắn với mục tiêu kinh doanh

Với niềm tin phát triển con người là chìa khóa dẫn lối thành công, TH Group đã bắt đầu hành trình chuyển đổi số mảng nhân sự vào năm 2017. Áp dụng giải pháp SAP HCM và SuccessFactors, TH đang lựa chọn hướng đi tối ưu đảm bảo cho các quyết định nhân sự sát thực với chiến lược kinh doanh, tinh giản quy trình quản trị nguồn nhân lực, gia tăng hiệu suất lao động, tuyển dụng những nhân tài hàng đầu và giúp họ hòa nhập với công việc mới hiệu quả nhất.
SAP và TH Group trân trọng kính mời anh chị tham dự buổi hội thảo trực tuyến trong 60 phút để cùng thảo luận và khám phá cách các tổ chức có thể hoạch định chiến lược nhân sự hiệu quả nhằm tạo ra:

  • NƠI LÀM VIỆC GẮN KẾT với các trải nghiệm tích cực của nhân viên khi họ Tin tưởng - Trưởng thành - Thuộc về.
  • NGUỒN NHÂN LỰC HIỆU SUẤT CAO trong một văn hóa làm việc tập trung làm những điều thực sự giá trị
  • SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG bằng cách sử dụng thế mạnh và linh hoạt triển khai để không ngừng cải thiện và phát triển bền vững
 
"Chúng tôi đã xác định phải kiên trì thực thi từng bước nhỏ để trở thành tổ chức làm việc gắn kết, hiệu quả và lành mạnh nhất, nhằm tập trung phát triển những điều thực sự giá trị. SAP SuccessFactors là một trong những công cụ và hoạt động được lựa chọn để giúp quá trình quản trị nguồn nhân lực của chúng tôi trở nên tinh gọn và đem lại những trải nghiệm tích cực cho đội ngũ nhân viên."
       - Bà Lê Thị Hải Yến, Giám đốc Phát triển Nhân Tài và Quản lý Hiệu suất, Phòng Nhân sự, TH GROUP
 

   Thời gian

 

   Nội dung

   11:00 - 11:05

 

   Diễn văn khai mạc – SAP Việt Nam

   11:05 - 11:35

 
 

Ứng dụng công cụ quản trị nhân sự để triển khai hiệu quả chiến lược nhân sự gắn với mục tiêu kinh doanh

   11:35 - 11:50

 
 

Tổng quan về SuccessFactors

   11:50 - 12:00

 
 

Q&A

 
 
 

Vui lòng truy cập liên kết để đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến.

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)