image/svg+xml
thứ tư, 2020/09/16 14:34

[BY HRM ASIA] HR Tech Fest Connect 2020

HR Tech Fest Connect 2020 - sự kiện hội thảo trực tuyến kéo dài trong 2 ngày của HRM Asia nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới sự kiện HR Tech Fest Asia 2020

HR Tech Fest Connect 2020 - sự kiện hội thảo trực tuyến kéo dài trong 2 ngày của HRM Asia nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới sự kiện HR Tech Fest Asia 2020 (hiện đã chuyển sang ngày 29-30 tháng 9), với các chủ đề hướng tới nội dung “Tương lai của công việc”

Ngày diễn ra sự kiện: 12 & 13 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Hội nghị trực tuyến

Đăng ký: Miễn phí

Trang web sự kiện: https://www.hrtechfestconnect.com/

Các chủ đề được thảo luận: Thảo luận, đánh giá và chia sẻ từ trên 40 chuyên gia nhân sự quốc tế xoay quanh 5 lĩnh vực cốt lõi:

 

  • Khả năng lãnh đạo
  • Công nghệ
  • Truyền thông
  • Tuyển dụng
  • Phúc lợi
Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)