image/svg+xml
thứ tư, 2020/08/19 15:58

[BY CFO VIETNAM] CHUỖI WEBINAR: CẢI TIẾN TINH GỌN TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

CHUỖI WEBINAR: CẢI TIẾN TINH GỌN TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

🗣 DIỄN GIẢ: MBB. PHẠM THANH DIỆU - CHỦ TỊCH - GIÁM ĐỐC CiCC, CHUYÊN GIA VJCC

Chuyên gia 5S Kaizen, TQM, Lean TPM, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý Thiết kế & Phát triển Triển khai Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ERP.

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trương phòng tư vấn Cải tiến thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3). Ông là đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Lean6sigma Network Vietnam, là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, BSC, SCM, TPM, TQM… vào doanh nghiệp Việt Nam tạo động lực cho phong trào năng suất & chất lượng Quốc gia. Ông là cầu nối giữa các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, các Sở Khoa học Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh. Các dự án Ông đã từng tham gia như: BIC – Best In Class, Chương trình TQM, Chương trình hỗ trợ thường niên các chi cục TCĐLCL về cải tiến năng suất- chất lượng và các dự án áp dụng triển khai thí điểm Lean, Six Sigma. . .

 

⏰ Thời gian dự kiến: 15h00 – 16h30, ngày 30 tháng 07 năm 2020

📍 Quy mô Live Webinar:  200 người

📍 Link truy cập Webinar sẽ được gửi cho Quý vị đăng ký tham dự vào ngày 29/07/2020

📍 Link đăng ký: https://forms.gle/wfwkj1rnFp7FJHyL9

(Tham dự miễn phí)

Facebook LinkedIn Twitter

Tin liên quan (Đang cập nhật)