image/svg+xml

Lê Thị Hoài Thương

C&B Executive

Tổng quan công việc

Kinh nghiệm

11 năm

Độ tuổi

36 tuổi

Mức lương mong muốn

22.000.000 VND

Trình độ học vấn

Đại học và bậc cao hơn